ผู้เขียน หัวข้อ: บริการซ่อมแซม/ซื้อขาย กล้องสำรวจ วัดมุม ทุกจำพวก รับจำหน่าย กล้องไลน์ รับประกันด  (อ่าน 3 ครั้ง)

popcorn2468
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 4335
  • ดูรายละเอียด
บริการซ่อมแซม/ซื้อขาย  กล้องสำหรับสำรวจทุกชนิด  กล้องสำรวจมือสองทุกชนิด บริการตรวจเช็คสภาพ กล้องสำรวจทุกประเภท รับขายอุปกรณ์ภาคสนาม กล้องTotal Station รับประกันโดย pasan

การใช้ และวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือสารวจ

 • -การชู การถือวัสดุ ควรกระทาด้วยความระแวดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอาเครื่องมือออกมาจากกล่อง หรือหีบห่อที่ใช้ใส่ เพราะว่าวัสดุไม่มีเกราะคุ้มครองอันตราย รวมทั้งจะต้องปิดเก็บกล่องเก็บอุปกรณ์ให้สนิทโดยทันทีเพื่อคุ้มครองปกป้องความชื้น หรือสิ่งไม่ปรารถนาเข้าไปในกล่องเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออันจะทาให้เครื่องไม้เครื่องมือเกิดความเสื่อมโทรม รวมทั้งสัมผัสกับความชื้นข้างนอกได้
 • -การต่อว่าดตั้งอุปกรณ์ จะต้องปักยึดขาตั้งให้มั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงท้องนาเครื่องไม้เครื่องมือเข้าประกอบติดตั้งกับขาตั้ง
 • -การลำเลียงวัสดุ เวลาจะขนถ่ายเครื่องมือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จำต้องรัดขาตั้งให้เรียบร้อย ในเรื่องที่ไม่ถอดเครื่องไม้เครื่องมือออกจากขาตั้งจำเป็นต้องยึดตัวอุปกรณ์ให้แน่น รัดขาตั้ง แล้วยกขาตั้งแบกขึ้นใส่บ่าให้ตัววัสดุอยู่ด้านหน้าคนแบก ใช้มือข้างหนึ่งจับพยุงเครื่องไม้เครื่องมือไว้ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนที่ไม่ไกลมากนัก บางทีอาจใช้มือจับขาตั้งเอาแขนรัดขาตั้งแนบเข้าข้างลาตัวรอบๆใต้จั๊กกะแร้ส่วนอีกมือจับประคองอุปกรณ์หันไปด้านหน้าเอาไว้ภายในขณะขนถ่าย
 • -การกาคราวดจุดตั้งเครื่องมือ ไม่ตั้งอุปกรณ์ในจุด หรือบริเวณที่จะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แม้กระนั้นถ้ามีความจาเป็นจริงๆต้องรอยืนเฝ้าเครื่องไม้เครื่องมืออย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา และก็กางร่มเอาไว้เพื่อมองเห็นได้ชัดแจ้ง อาทิเช่นบนทางเท้า บนถนนหนทาง หรือในรอบๆพื้นที่ก่อสร้างต่างๆโดยออกเสียงวัสดุในรอบๆที่มีดินแข็งพอที่จะรับน้าหนักได้ ไม่ควรตั้งในพื้นหิน คอนกรีต หรือพื้นที่เป็นดินเลน ยกเว้นมีฐานรองรับบังคับขาตั้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้
 • -การตั้งขาเครื่องมือ ไม่สมควรตั้งขาเครื่องมือกว้าง หรือแคบจนเกินความจำเป็น อันเป็นมูลเหตุให้อุปกรณ์ทรุดหรือล้มได้ในขณะดำเนินการ การปักขาตั้งอุปกรณ์ต้องกดขาตั้งลงพื้นไปตามแนวความลาดเอียงของขาตั้งโดยออกแรงพอประมาณ ไม่กดขาตั้งลงพื้นไปในแนวดิ่งจะทาให้ขาตั้งหักได้
 • -การยืนสำหรับเพื่อการปฏิบัติงาน ไม่ยืนคร่อมขาตั้งเครื่องมือ จะต้องยืนอยู่ตรงบริเวณช่องว่างระหว่างขาตั้งเครื่องมือแค่นั้น ไม่ยืนเกาะขาตั้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องมือโดยที่ไม่จาเป็น ให้จับหรือแตะเฉพาะส่วนที่จะใช้งานเพียงแค่นั้น
 • -การหมุนปรับตั้งขณะใช้งานอุปกรณ์ ไม่หมุนหรือคลายสกรู เพื่อปรับตั้งส่วนต่างๆของขาตั้งในขณะปฏิบัติการอยู่ให้แน่นจนถึงเกินความจำเป็นจะทาให้คลายสกรูลาบากหรือคลายไม่ออก เป็นเหตุทาให้เกลียวของสกรูเสีย ในการหมุนปรับตั้งส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์ต้องหมุนปรับด้วยความระมัดระวังเป็นที่สุด โดยยึดมั่นหลักที่ว่า “หมุนปรับตั้งด้วยความระวังหนักแน่นแม้กระนั้นนิ่มนวล”
 • -การใช้งานเครื่องมือวัดระยะ ไม่ดึงด้วยแรงที่มากเกินไปจะทาให้วัสดุยืด หรือขาดเสียหายได้ ควรจะออกแรงดึงด้วยแรงที่กาครั้งดตามคู่มือการใช้เครื่องมือวัดระยะจำพวกนั้นๆ
 • -การใช้เข็มทิศ เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องหมุนล็อคเข็มทิศในแนว 00˚ เสมอ และไม่ควรจะหมุนสกรูล็อคให้แน่นเกินไปจะทาให้เข็มทิศเสียหายได้
 • -การใช้กล้องระดับ กล้องวัดมุม เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบภาวะของกล้องถ่ายรูปให้อยู่ในสภาพเดิม และก็ส่วนประกอบประกอบต่างๆอยู่ในตาแหน่งปกติพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีในครั้งถัดมาโดยในช่วงเวลาที่มีหมอก ไอน้า หรือมีละอองฝนห้ามนากล้องออกจากกล่องโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ความชื้นเข้าไปเกาะด้านในเลนส์และจานองศา ทาให้กำเนิดสนิมรวมทั้งเป็นราเกาะอยู่ข้างในไม่สามารถใช้งานได้ถัดไป
 • -การบารุงรักษาเครื่องมือ เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำต้องทาความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือทุกครั้งให้อยู่ในสภาพสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้เปรอะเปื้อนดิน โคลน หรือแฉะน้า จำต้องถูทาความสะอาดให้แห้งสนิท มีการหยอดน้ามันหล่อลื่นเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆในบางองค์ประกอบของเครื่องมือเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็เชื้อรา
 • -การเช็ดเลนส์ ให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นทาความสะอาดแล้วก็ใช้ผ้าสาหรับเช็ดถูเลนส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาความสะอาดเลนส์ก่อนเก็บวัสดุเข้ากล่องหรือพัสดุภัณฑ์ ห้ามใช้มือหรือผ้าที่ไม่สะอาดขัดถูเลนส์โดยเด็ดขาด
 • -การเก็บเครื่องไม้เครื่องมือ ต้องเก็บอุปกรณ์ในห้องหรือสถานที่ที่ไม่มีความชุ่มชื้นข้างในอากาศมาก ควรที่จะเก็บในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้จะเป็นการดีที่สุด แล้วก็ควรเปิดกล่องหรือหีบห่อเพื่อผึ่งแดดเป็นบางครั้งในเรื่องที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานๆโดยที่มิได้เปิดออกมาใช้งาน
 • -การลำเลียงวัสดุ เมื่อเลิกดำเนินงานแล้วควรขนย้ายวัสดุด้วยความระมัด ระวัง ไม่ให้กระเทือนหรือสะเทือนตกหล่นชนเด็ดขาด ควรถนอมรักษาเครื่องไม้เครื่องมือให้ดีในขณะขนถ่าย-
การยืนยันผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย


 • ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายขาดตกบกพร่องจากการใช้งานธรรมดา สามารถนำกลับมาแปลงใหม่ได้ ภายใน 7 วัน ตั้งแต่แมื่อที่ลูกค้ารับผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินค้าควรเป็นรุ่นเดียวกันเพียงแค่นั้น และก็ผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องมือครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพบริบูรณ์
 • กรณีที่มีการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ชดเชยรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน แล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่มากขึ้น โดยทางบริษัทฯ ชัดเจนลูกค้าเพื่อรู้แล้วก็ยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น ชำรุดทรุดโทรม, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว,ทะลุหรือ วัสดุอุปกรณ์นิดหน่อยหลุดหายไป เป็นต้น นับว่าหมดการรับประกัน
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีภาวะพังเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เป็นต้นว่า น้ำหลาก, ไฟไหม้,ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว ฯลฯ จัดว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 • สินค้าที่มีสภาวะผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างผิดต้อง เป็นต้นว่า มีคราบเปื้อนกาว, คราบเปื้อนออกไซด์, คราบเปื้อนน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขูดขีด ฯลฯ นับว่าจบการยืนยัน
 • ผลิตภัณฑ์ต้องมี Sticker และก็หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ รวมทั้งSupplier รวมทั้ง Serial ต่างชาติติดอยู่ หากมีรอยพัง, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า นับว่าจบระยะการยืนยัน
 • ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียถึงที่เหมาะทางบริษัท ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับส่งสินค้าเคลม ถ้าหากลูกค้ามีความประสงค์ให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดตามค่าใช้สอยที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางบริษัทไม่รับแปลง หรือคืนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความไม่ชอบใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีอะไรก็แล้วแต่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการรับรองโดยไม่ต้องบอกให้ทราบล่วงหน้า
GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System คือระบบนำทางโดยอาศัยการเจาะจงพิกัด ตำแหน่งต่างๆที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียม
การกำหนดตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS
1. เครื่องรับสัญญาณแบบนำที (Navigation Receiver)
การกำหนดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (Absolute Positioning)
การกำหนดตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ (Relative Positioning)
2. เครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด (Survey or Geodetic Receiver)
การรังวัดแบบสถิต (Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic Survey)
การรังวัดแบบครึ่งหนึ่งสถิต (Pseudostatic Survey)
การรังวัดแบบสถิตอย่างรวดเร็ว (Rapid Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time KinematicSurvey: RTK)
การก่อสร้างถนน สนามบิน เขื่อนดิน พื้นโรงงาน ต้องบดอัดด้วยวัสดุต่างๆตามจำพวก
และชนิดของวัสดุที่นำมาใช้สำหรับการก่อสร้าง ภายหลังจากการบดอัดถึงที่กะไว้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการตรวจดูผลการบดอัดนั้นว่า มีความหนาแน่นสามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนดที่ได้ออกแบบคำนวณไว้ไหม ตัวอย่างเช่น งานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) ชั้นพื้นทาง (Base) จะต้องบดอัดให้ได้ 100% Modified AASHTO งานชั้นดินเดิม และดินกลบต้องบดอัดให้ได้ 95 % Modified AASHTO การบดอัดนี้ควรมีการควบคุมความชุ่มชื้นในดินรวมทั้งพลังงานที่จะใช้เพื่อการบดอัดให้พอเพียงและออม ถ้าหากปริมาณท่องเที่ยวที่บดอัดมาเกินความจำเป็น ก็จะสิ้นเปลืองอีกทั้งค่าแรงงานและก็ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ว่าถ้าเกิดบดอัดน้อยไปก็จะไม่ได้เรื่องแน่นที่ต้องการจะจำเป็นต้องกลับมาทำงานซ้ำอีก
การหาความ หนาแน่นของดิน คือ การหาน้ำหนักของดินในบริเวณที่บดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หารด้วยขนาดของหลุมที่ขุดดินออกมา รวมทั้งการที่จะหาความจุของหลุมที่กล่าวนี้ ควรต้องวัดหรือใช้สิ่งของที่รู้เรื่องรู้ราวหนาแน่น (Density) รวมทั้งความถ่วงจำเพาะแน่นอนแล้วไปแทนที่ในหลุมที่ขุดดินขึ้นมา ซึ่งการทดลองดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วอาจปฏิบัติได้โดยวิธีใช้ทรายมาตรฐาน (Sand Cone Method) ช่วยสำหรับในการทดสอบหรือใช้น้ำ (Balloon Density Method) ทั้งคู่แนวทางนี้ต่างก็อาศัยหลักอันเดียวกัน คือ ขั้นแรกจำเป็นต้องขุดดินรอบๆที่ต้องการจะทดสอบให้เป็นหลุมเล็ก แล้วก็นำดินที่ขุดออกมาทั้งปวงไปชั่งหาน้ำหนัก หาเปอร์เซ็นต์ความชุ่มชื้น และปริมาตรของหลุมที่ขุดดินออกมา
การทดสอบ Field Density Test มีวิธีการทดสอบอยู่ด้วยกัน 2 แนวทางเป็น
- Sand Cone Method แนวทางแบบนี้ใช้ทรายช่วยสำหรับการหาขนาดของหลุม ทรายที่ใช้คือ Ottawa Sand
ซึ่งมีเม็ดของทรายกลมและมีขนาดเท่าๆกัน (Uniform) เพื่อที่จะใช้ผลของความหนาแน่นเสมอกันโดยตลอด และไม่มีการแยกตัวของเม็ดหยาบรวมทั้งเม็ดเล็ก (Segregation) ขณะที่ทำการทดสอบ
- Rubber Balloon Method วิธีการแบบนี้ใช้น้ำช่วยสำหรับในการหาขนาดของหลุม ซึ่งสะดวกรวมทั้งเร็วทันใจกว่า
วิธีการใช้ทราย ในการทดลองอาศัยใช้ลมจากลูกฟุตบอลบีบอัดลงไปตรงส่วนบนของผิวน้ำในหลอดแก้วของเครื่องมือทำให้น้ำในหลอดแก้วถูกดันออกไปในลูกโป่งยาง และก็ไหลลงไปในหลุมทดลองที่ขุดเอาไว้ใต้ Base Plate ลมที่อัดลงไปนี้มีส่วนช่วยให้น้ำในลูกโป่งยางอัดแนบสนิทกับหลุม ทำให้ได้ค่าขนาดของหลุมที่ถูกต้องและก็ถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้น
 
 เครื่องหาพิกัด GPS (Global Possitioning System)
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสํารวจอีกชนิดหนึ่งที่กําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ โดยใช้การสื่อสารกับระบบดาวเทียม เพื่อใช้หาพิกัดบนพื้นดิน ซึ่งค่าพิกัดที่ได้จะเป็นค่าพิกัดในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานทางการแผนที่ของโลก เครื่อง GPS มี 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

1. ประเภทแบบมือถือ ซึ่งสบายในการนำเอา แต่ว่ามี ความละเอียดน้อย ( ? 0-50 ม.) ใช้ ประกอบ กับแผนที่ พื้นที่ 1 : 50000 ขึ้นไป นอกจากนั้นยังให้ค่าระดับความสูงในจุดนั้นๆด้วยแต่ว่าไม่ค่อยละเอียดนัก
2. เครื่อง GPS ที่ให้ความละเอียดสูงจะเป็นประเภทขาตั้ง (ราวกับขาตั้งกล้องถ่ายรูปสํารวจทั่วๆไป) เครื่องจะให้ความละเอียดสูงมากมาย การใช้งานจะประกอบด้วยเครื่องรับสัญญานตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยจะมีเครื่องตัวใดตัวหนึ่งหรือมากยิ่งกว่า ตั้งอยู่เหนือจุดที่รู้ค่าพิกัด ตัวที่เหลือจะเป็นตัวเดิน(Mobilization)หรือเป็นตัวตั้ง ณ จุดที่พวกเราต้องการทราบ ค่าพิกัดสำหรับเพื่อการดำเนินงานจะเปิดเครื่องเพื่อรับสัญญานพร้อมทั้งปวงในช่วงช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งข้างในเครื่องแต่ละตัว จะมีระบบบันทึกในตัวเสร็จแล้วจะนําไปคํานวณกับ Program ข้อมูลที่ได้จะเป็นการเทียบค่าพิกัดฉากตั้งแล้วก็ค่าพิกัดฉากราบระหว่างหมุดที่พวกเราทราบค่า(หมุดหลักฐาน)กับหมุดที่พวกเราอยากรู้ค่า เมื่อเราได้ค่าพิกัดฉากตั้งรวมทั้งค่าพิกัดฉากราบแล้ว พวกเราก็นําไป ? กับค่าพิกัดหมุดหลักฐาน พวกเราก็จะได้ค่าพิกัดของหมุดที่พวกเราอยาก แต่ มีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ บริเวณ ที่ตั้งเครื่อง GPS ทั้งตัวรับแล้วก็ตังส่งจะต้องเตียนโล่ง สิ่งกีดขวางต่างๆต้องอยู่ในรัศมี ต่ํากว่า 20 องศา (มุมตรง)จากแนวราบ เครื่องจึงจะทํางานได้รวมทั้งมีประสิ ทธิภาพสูง รวมทั้งเช่นกันเครื่อง GPS ก็สามารถให้ค่าความสูงได้ด้วยเหมือนกัน แต่ไม่นิยมนํามาใช้เป็นหมุดหลักฐานทางตรงเพราะเหตุว่าค่าที่ ได้ค่อนข้างหยาบ (พวกเราจะนําผลต่างที่ ได้ ไปเปรียบเทียบกับจุดที่ใช้เป็นหมุดอ้างอิง) ช่วงเวลาสำหรับในการบันทึกข้อมูลสําหรับการจัดทําหมุดควบคุมไม่น้อยกว่า 45 นาทีต่อ 1 หมุด
บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
Fax :   02-181-6846


ที่อยู่ 334/10 หมู่5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
จริยธรรมที่วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ดังนี้
-     ไม่กระทำการอะไรก็แล้วแต่อันบางทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายเกียรติแห่งวิชาชีพ
-     จำต้องดำเนินงานที่ได้รับอย่างแม่นยำตามหลักปฏิบัติแล้วก็วิชาการ
-     ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อซื่อตรง
-     ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อำนาจหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือเปล่าได้รับงาน
-     ไม่เรียก รับ หรือสารภาพเงินหรือผลประโยชน์ประการใดสำหรับตัวเองหรือคนอื่นโดยมิชอบ จากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวเนื่องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง
-     ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้คนอื่นประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความจริง
-     ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะปฏิบัติได้
-     ไม่ทอดทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันเหมาะสม
-     ไม่ลงนามเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตัวเองไม่ได้รับทำ พิจารณาหรือควบคุมด้วยตัวเอง
-   ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ นอกจากได้รับอนุญาตจากนายจ้าง
-   ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
-   ไม่รับปฏิบัติงานหรือตรวจดูงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทำอยู่ เว้นแต่ว่าเป็นการปฏิบัติงานหรือวิเคราะห์ตามหน้าที่หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
-   ไม่รับปฏิบัติงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันชิงชัยราคา นอกจากได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างรายแรก แล้วก็ได้แจ้งให้นายจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
-   ไม่ใช้หรือก็อปปี้แบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
-   ไม่ทำการใดๆโดยเจตนาให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
 
 
โทรติดต่อจอง สั่งซื้อสินค้าได้ที่: 086-649-4939 LINE ID: @998-p1
พิเศษ!! เมื่อซื้อกล้องสำรวจกับเราวันนี้  ฟรีค่าแรงซ่อม 1ปี 
สินค้าใหม่ได้แก่

สินค้ามือสอง ประกอบด้วย

 

ให้บริการ

 

 
พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นต์ จำกัด อยู่จังหวัดสมุทรปราการ, จำหน่ายอุปกรณ์สำรวจภาคสนามเครดิต : http://pasan-survey.blogspot.com/

Tags : กล้องวัดมุมดิจิตอล, กล้องระดับ, ขายกล้องสำรวจมือสอง